Tillsammans mot patriarkatet

8 mars demonstration i Göteborg

Som vanligt samling Gustav Adolfs torg och marsch till Götaplatsen.

 

 

 

 

Dagens appell: Tillsammans mot patriarkatet!


Trumgruppen Kiriaka skapade stämning.

Talare från Feministiskt Initiativ, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet, Kommunistiska partiet och Demokrati för Bolivia. Demonstranterna på Götaplatsen ställde sig bakom a) en uppmaning till politikerna i Göteborg att ansluta sig till ICAN:s Cities appeal som kräver att regeringen skriver under FN:s konvention om kärnvapenförbud b) att stödja appellen Ut med Rut!

TILLSAMMANS Tankar inför Aurora 2020

 

 

 

 ”Under Aurora 17 övade fler än 19 000 män och kvinnor runt om i Sverige. Aurora 20 kommer att bli större och mer omfattande.” Försvarsmaktens hemsida. Även bild. 

 

 

 

Texten nedan stöds av Fredens Hus Göteborg, Kristna Freds, Fredsrörelsen på Orust, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen, Svenska Freds- och Skiljedomsförening, Göteborg, samt Svenska kvinnors Vänsterförbund.

Motivet för försvarsövningen AURORA 20 anges vara att upprätthålla och stärka den militära beredskap som landets regering och riksdag beslutat om. Övningen ska stärka svensk försvars-förmåga genom samträning med andra länder samt avskräcka fiender (Ryssland) att anfalla oss. Brigadgeneral Stefan Andersson som ska leda Aurora 20 säger: ”Nyckelordet för mig i det här är tillsammans. Stridskrafterna tillsammans i gemensamma operationer, Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter, organisationer, näringsliv och föreningsliv och, inte minst, tillsammans med våra internationella partners.” (från Försvarsmaktens hemsida).

Idag har många människor förstått att allt levande på jorden hänger samman. Globala målet för FN:s Agenda 30 är att vi tillsammans måste agera för att möta hotande klimatförändringar och skapa fredliga, inkluderande samhällen. Det står klart efter IPCC-rapporterna att vårt utnyttjande under kort tid (150 år) av genom årtusenden lagrad fossil energi (kol, olja, gas) nu nått planetens gränser. Näringsämnen från jordbruksområden och plastavfall från storstäder kväver livet i det försurade, uppvärmda havet. Människor flyr från samhällen som har drabbats av torka, bränder, vattenbrist, stormar, översvämningar.

Världens militärutgifter redovisas 2019 vara 1,8 biljoner dollar (1,8 x 1012 dollar). Militarismen är inte nödvändig. Faktum är att militära konfliktlösningar är ett stort misslyckande som orsakar fattigdom, våld mot kvinnor och civilbefolkning runt om i världen samt starkt bidrar till att öka den globala upp-värmningen. Klimatförändringar och konsekvenser av krig har drivit 70 miljoner människor på flykt.

Den rika världen förbrukar energiresurser (mestadels fossila) genom att bygga stängsel och murar, investerar i säkerhetsteknologi för att utestänga migranter. Företag och stater etablerar ett sekretess-belagt samarbete för att producera högteknologiskt krigsmateriel. Kärnvapen uppgraderas, man planerar och övar krig mot ”fiender”. Makthavare i tongivande stater sätter det egna landet främst, erkänner inte nödvändigheten att alla länder tillsammans måste prioritera klimatomställning, söka ickevålds-lösningar, nedrusta, samarbeta för social hållbarhet och överlevnad.

Dagens Sverige är sårbart genom elberoendet, digitaliseringen samt att så stor del av vår mat importeras. Svårigheten att klara vår försörjning illustrerades utmärkt i SVT:s lilla serie Nedsläckt land. Det var bra att försvarsmakten och MSB tillsammans kommenterade det trovärdiga dramat (nedsläckningen varade dock knappt 2 veckor). Effektivare än att ett nytt amfibieregemente inrättas – för att skydda mat- och varuimport till Göteborgs hamn – vore att öka egen svensk matproduktion. Svenska militärens stora koldioxidutsläpp kommer att öka med den icke nödvändiga övningen AURORA 20 och när Försvarets budget höjs kraftigt under kommande år.

Klimatförändringar, terroristaktioner, osäkerhet i konfliktområden, svårigheten att ta emot och integrera migranter och flyktingar utgör tillsammans verkliga problem i dagens Sverige och i hela vår omvärld där politiken skapat en accelererande, ohållbar ekonomisk ojämlikhet. ”För att legitimiteten och rättssäkerheten ska kunna återställas måste människor kunna lita på sina politiska ledare och utan rättvisa är det mycket svårt” skriver Mary Kaldor, professor vid London School of Economics, expert på säkerhetsfrågor, internationella relationer och modern krigföring. (s. 266 i Globala säkerhetskulturer, Daidalos, 2018).

Försvarsmakten borde omorganiseras att möta de aktuella, reella problemen som skisserats ovan kreativt tillsammans med andra myndigheter, akademi, näringsliv och medborgare – istället för att arrangera icke nödvändiga stridsövningar med syfte att öva att döda tillsammans med internationella partners.

En annan värld är både nödvändig och möjlig!

Fortsätt läsa TILLSAMMANS Tankar inför Aurora 2020

 

 

 

John Polanyi 8 dec Chalmers Nobelföredrag 

John Polanyi, nobelpristagare i kemi 1986, är inbjuden att tala om

avskaffande av kärnvapen. Underbart! Han har följt frågan genom sitt

långa liv ifrån Pugwash rörelsens början 1957, samlingspunkt för

vetenskapsmän. Kärnvapen står för masslakt av människor. Hur kan

vi bara acceptera att allt fortsätter som vanligt? frågar han. Vi måste

ta itu med uppgiften att förbjuda dem i mänsklighetens och

humanismens namn. Polanyi jämför med förbud mot slaveri. Det tog

50 år från det att de första rösterna hördes om att detta grymma

system måste upphöra. Allt fler anslöt sig till protesterna emot och till sist segrade förbudslinjen. Så protestera allt vad ni kan!

Heja tjejjouren Väst

Idag på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor berättar Josefin och Bella, tjejjouren Väst, utifrån sin imponerande kunskap och erfarenhet av tjejer och unga kvinnors liv om vilka problem dessa vill ha hjälp med och hur tjejjouren väst kan stödja dem. Utöver chatten verkar appen Stella vara ett utmärkt hjälpmedel. 

Tjejjouren Väst har skapat appen Stella för att unga tjejer snabbt ska kunna hitta och få det stöd som de behöver – när de behöver det.

Nästan hälften av alla som söker stöd hos Tjejjouren Väst berättar att de mår mycket dåligt och lider av psykisk ohälsa. Många berättar också att de har tankar på att ta sitt liv. De flesta som kommer i kontakt med Tjejjouren Väst söker stöd för första gången. I chatten får unga tjejer berätta anonymt hur de mår och vad de är med om.

När chatten stänger känner sig många ensamma och önskar att den de pratat med skulle finnas kvar som stöd. Genom appen Stella kommer unga tjejer att kunna få stöd dygnet runt, även när chatten är stängd. Appen är fylld med övningar en kan gm en gör i appen är helt anonymt och det är bara en själv som kan se vad en gör.

Appen är framtagen med stöd av Västra Götalandsregionen och har finansierats av folkhälsokommittén. Allt material i appen har tagits fram tillsammans med psykologer, kuratorer och unga tjejer. Följ Tjejjouren Väst i sociala medier och läs mer om deras arbete och om vilket stöd en som ung kan få på deras hemsida.

UN Women arrangerade och bjöd dessutom på god orangefärgad morotssoppa.