Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Kartläggning av det hedersrelaterade våldet i Göteborg, Stockholm och Malmö

 

Av de ungdomar som svarat på enkäten så lever 8 till 13 procent med någon form av begränsning på grund av hedersnormer. Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast.

Det var 2016 som kommunfullmäktige beslutade om en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg. Nu är studien klar och överlämnad till stadsledningskontoret. Rapporten är framtagen av forskare vid Örebro universitet som har samordnat studien med andra lärosäten.

Nio frågeställningar
Kartläggningen omfattar bland annat nio frågeställningar. Exempelvis i vilka miljöer våldet och förtrycket utövas, var man utsätts, vilka som utövar våldet, vilka följder våldet får och vart man vänder sig för stöd. Men även synen på bland annat demokrati och mänskliga rättigheter hos dem som lever med hedersnormer.
Läs mer:

Gudrun Schyman kliver av

Det gör Gudrun naturligtvis med ett optimistiskt tonläge. Det blir gärna mycket fokus på henne som person, säger hon och nu är det dags för andra att ta vid. Många FI medlemmar har fått politisk erfarenhet i kommuner runt om i landet och står redo. Det blir gott om tid för en ny partiledare att hitta sin roll före nästa val. Organisationen har stärkts och det finns många aktiva grupper.

Det är taktiskt helt rätt att samtidigt komma med en nytändande idé om en FI Akademi, en politisk ledarskapsutbildning som ska ge kunskap och verktyg för verksamma inom politiken. Hon tänker inte lägga av sitt engagemang i partiet utan hitta en ny arena för att föra vidare sina livserfarenheter och insikter.

Men ett nederlag är ett nederlag. Det är svårt att se den nuvarande situationen som annat än en besvikelse, valet ett fiasko. Gudrun hävdar tappert, som hon alltid gör, att förändring av sekelgamla patriarkala mönster tar tid. Det har historien lärt oss. Alltså får vi arbeta långsiktigt och systematiskt. Det är bara att jobba på.

Vi får ta Gudrun på orden och hoppas att hon fortsätter på sin pedagogiska, folkbildande bana. Hon har en kommunikativ förmåga som överträffar de flesta och har inspirerat tusentals kvinnor, män också, i så många år. Hon har även hunnit skaffa sig en position som aktiv feminist internationellt. Hennes är en enastående politisk gärning som borde ha gett större utfall i form av röster i riksdagsval. Även om hon inte visat sig vara en valvinnare har hon berikat den feministiska debatten och i kontakt med människor hållit aktivismen levande. Vi säger – tack Gudrun!

Sverige skriv på!

Ljusvakor på ett tiotal platser på FN- dagen

Tio minuters tystnad påbjöds i Göteborg för att markera allvar i kravet att Sverige skriver på FN:s Konvention om att förbjuda kärnvapen.

Silke Sandberg från Hällsö var där kan man förmoda. I Ring P1 på morgonen, i samtal med Alexandra Pascalidou, gladde hon fredsvänner med en önskan från hjärtat att Regeringen måtte skriva på FN konventionen. Sverige har ju arbetat för dess tillkomst.   Värden behöver inte kärnvapen!

Positiva budskap i radions Nyhetsmorgon dessutom. 18 000 franska elitstudenter har skrivit ett Manifest där de deklarerar att de väljer bort de arbetsgivare, företag och myndigheter, som inte tar klimatfrågan på allvar. Det krävs stora och snabba samhällsförändringar idag och studenterna ser för lite förändringsbenägenhet omkring sig. De är eftertraktade, vet sitt värde och kan ställa krav. Initiativet sprider sig nu till andra länder.   

 

Fredspriset hamnade helt rätt!

Så glädjande att Denis Mukwege och Nadia Murad delar fredspriset i år!

Fokus sätts på hur kvinnor och flickor drabbas av sexuellt våld i krig och de katastrofala konsekvenser för den enskilda och för samhället hon tillhör. Med den typ av konflikter som finns idag, som ofta är inbördeskrig med flera krigande parter, anses 70 procent av de drabbade tillhöra civilbefolkningen, och flertalet av dem är kvinnor och barn. Kvinnor och flickor attackeras ofta systematiskt som en medveten strategi i krigföringen. Våldtäkter och sexuella övergrepp används för att förödmjuka, dominera, skrämma, straffa och fördriva olika samhällen och etniska grupper.

Om detta handlar FN Resolutionen 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet, antagen år 200 i FN:s säkerhetsråd. Den uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt. Den understryker att alla stater är skyldiga att lagföra dem som begår dessa krigsförbrytelser.

Läs mer:

Lund tis 2 okt

Thoughts about the Israel-Palestine conflict

and nuclear weapons/war

Richard Falk

Professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University,

författare till ”Palestinas horisont – mot en rättvis fred”.

Öppet hus med föredrag på engelska

Tis dag 2 oktober kl. 18.00-20.30

Folkets hus, medeltidssalen

Kiliansgatan 11, Lund

Fritt inträde

Arrangörer: Svenska Kvinnors Vänsterförbund i Lund, Palestinagruppen i Lund Svenska Freds … Lund-Malmö, ABF-MittSkåne, ,